9.30 – 10.00 

Rejestracja

10.00 – 10.15

Wykład wprowadzający:

Zasady prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej

Prowadzący: Justyna K. Ochędzan, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

10.15 – 10.30

Zasady przekazywania przez osoby prawne darowizn na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego, wynikające z przepisów ustawy o CIT

Prowadzący: Mariola Machcińska, Izba Administracji Skarbowej Poznań

10.30 – 10.45

Zasady przekazywania darowizn przez osoby fizyczne, wynikające z przepisów ustawy o PIT, w tym:

– zasady odliczania darowizn od dochodu na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa,

– zasady dokumentowania przekazanych darowizn,

– zasady wykazywania odliczeń w zeznaniu podatkowym,

– limity odliczeń.

Prowadzący: Mariola Machcińska, Izba Administracji Skarbowej Poznań

10.45 – 11.05

Konsekwencje podatkowe otrzymywania darowizn przez osoby fizyczne

Prowadzący: Kinga Staszkiewicz, Izba Administracji Skarbowej Poznań

11.05 – 11.20

Zasady urządzania małych loterii fantowych na podstawie ustawy o grach hazardowych

Prowadzący: Marcin Szewczyk, Izba Administracji Skarbowej Poznań

11.20 – 11.45  Przerwa kawowa

11.45 – 12.00

Organizacje pozarządowe a obowiązki w podatku VAT

Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

12.00 – 12.15

Wybrane zmiany w podatku od towarów i usług w tym:

– split payment

– kasy rejestrujące w tym online oraz programowe

– WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa)

Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

12.15 – 12.45

Prewspółczynnik a odliczenie VAT

Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 13.30

Opodatkowanie podatkiem VAT usług nabywanych od serwisów społecznościowych np. Facebook. Deklaracje VAT-9M.

Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

13.30 – 13.45

Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku życia

Prowadzący: Izba Administracji Skarbowej Poznań

13.45 – 14.10

Wolontariat w podmiotach ekonomii społecznej:

– wolontariusz a pracownik – roszczenie prawne

– angażowanie wolontariuszy a konsekwencje podatkowe

– jak wykazywać wolontariat w sprawozdaniu finansowym

Prowadzący: Dagny Łaniecka, Danuta Gubańska, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Zarejestruj się i kliknij TUTAJ